_

Elineborg B&

(Rörum, Österlen) - verksamheten

är nerlagd sedan början av

december 2019.

Nya ägare övertog då gården

och ska ha annan verksamhet där.

Juni 2019 . Webmaster: Britt-Marie Norelius

Uppdaterad: 2020-01-03